chế độ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Ngày phản ánh: 01/10/2021
Địa điểm diễn ra: cao bằng

còn các lực lượng khác như QLTT, Sở nông nghiệp, công an không thấy nhắc đến, cũng chưa được thanh toán từ đợt dịch thứ 3(tết) đến nay(hết tháng 9/2021), vì sao có sự chậm trễ này ạ

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Công Bằng

Cán bộ đi chống dịch húp nước mà sống à. Chế độ và quyền lợi chống dịch nên có cơ chế riêng để a e trực chốt có động lực mà làm việc ngày đêm

Gửi ngày 01/10/2021 13:54