Thắc mắc điều hòa ở bệnh viện huyện trùng khánh.

Ngày phản ánh: 11/08/2021
Địa điểm diễn ra: Bệnh viện huyện trùng khánh

Ở bệnh viện huyện trùng khánh đã lắp điều hòa. Nhưng khi bệnh nhân muốn bật điều hòa thì không thấy điều khiển ở đâu. Khi bệnh nhân hỏi điều dưỡng đi tiêm thì được điều dưỡng trả lời là có người không có điều khiển vẫn bật được mà. Vậy cho tôi hỏi điều hòa lắp để cho bệnh nhân dùng hay để cho đẹp. Hay để 1 số cá nhân trục lợi khi lắp 1 số lượng lớn điều hòa như vậy. Thứ 2 là khi tuyển dụng điều dưỡng có được học phép cư xử, ăn nói hay không. Hay lại con ông nào nhét vào cho có việc. 1 viên chức ngay cả việc trả lời câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân cũng không ra gì như vậy liệu có đủ tài, đủ đức để chăm sóc bệnh nhân k?.không coi bênh nhân ra gì khi trả lời như vậy. Nếu đã học hết cao đẳng, đại học thì cũng phải trả lời được câu hỏi của bệnh nhân chứ. Đằng này bệnh nhân đã không được trả lời thì thôi. Còn bị điều dưỡng tỏ thái độ và trả lời như vậy. =) xã hội sẽ phát triển ra sao khi có nhũng người như vậy. Ăn lương do dân đóng góp mà nhận được sự đối đái như vậy.

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Y tế đã chỉ đạo tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, trong đó có Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức, văn hóa công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế thấp nhất những sự việc xảy ra như trên. Để chấn chỉnh kịp thời tinh thần thái độ của viên chức trong thực thi nhiệm vụ tại Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh; Sở Y tế đề nghị công dân cung cấp, làm rõ thêm về trường hợp cụ thể viên chức vi phạm để xác minh làm rõ và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đồng thời cung cấp thông tin liên lạc của công dân hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế,điện thoại 02063.853.632 để tiếp tục được thông tin, phản hồi. Nội dung chi tiết trong tài liệu gửi kèm phản ánh này. Trân trọng cảm ơn ý kiến phản ánh của công dân
3745.CV trả lời phản ánh của công dân trên Hệ thống kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

trần phú

Chắc nhân viên học mua bằng đây. Trả lời không đủ ý mà vẫn ký được. Việc có được dùng điều hòa hay không. Thì không thấy nhắc đến.

Gửi ngày 30/08/2021 20:31