Đất

Ngày phản ánh: 25/07/2021
Địa điểm diễn ra: Cao bằng

Gia đình tôi được cấp 2 lô đất thuộc đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất tại khu mặt bằng khu tái định cư sông hiến. Vào khoảng tháng 1 năm 2021 gia đình tôi đã được ban giải phóng mặt bằng gọi tới để bốc lô và đã bốc được lô số 2,số 3 thuộc dãy c5 khu tái định cư sông hiến. Vào khoảng cuối tháng 2 năm 2021 gia đình tôi đc đến UBNDTP để làm giấy tờ và nộp chức bạ nhưng bên giải phóng mặt bằng báo rằng gia đình tôi sẽ làm giấy tờ lô đất số 3 trước còn lô đất thứ 2 sẽ phải thẩm định lại. Gia đình có hỏi tại sao phải thẩm định lại mà các giấy tờ sổ sách đều đã đáp ứng đc yêu cầu cấp lô tái định cư thì họ không trả lời. Sau đó gia đình chúng tôi cũng chờ và nhiều lần gọi điện hỏi nhưng họ vẫn chưa có câu trả lời. Đến vài ngày nay chúng tôi có gọi cho bên giải phóng mặt bằng nhưng bạn phụ trách k nghe điện thoại trong khi các hộ bốc lô sau gia đình tôi đã được sử dụng đất. Vậy tôi phản ánh lên đây mong các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết cho trường hợp của gia đình tôi để chúng tôi được hưởng đúng quyền lợi của mình. Xin cảm ơn!

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Nông Thị Thu Lê

Sao lâu vậy rồi mà các ban ngành vẫn chưa có câu trả lời cho gia đình tôi ạ?

Gửi ngày 04/08/2021 20:32