Tiếp tục gửi ý kiến

Ngày phản ánh: 19/07/2021
Địa điểm diễn ra: Trà Lĩnh

Ngày 17/10/2020 tôi có gửi ý kiến cho "Kết nối Cao Bằng " đến 17/11/2020 được Kết nối Cao Bằng gửi ý kiến đến Chính quyền địa phương nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời. Vẫn trong tình trạng "Đang chờ xử lý"...

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận