Phản ánh lần 2

Ngày phản ánh: 15/07/2021
Địa điểm diễn ra: Tp cao bằng

Giải quyết thủ tục đất đai

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận