Môi trường

Ngày phản ánh: 14/07/2021
Địa điểm diễn ra: Phô kim đồng

Tôi không hiểu đội q lý môi trường tp làm gì tại sn 047 phố kim đồng đang hoàn thiện nhà không có biển cảnh báo công trường ,gạch ,cát rọn đổ từ tầng hai xuống đường bui mù gây mất an toàn cho ngưòi và phương tiện trên đường ,bạt che bui đã rách không còn tác dụng vấn che goi là có sáng ngày 13 tháng 7 ông tư lái xe đi ngang qua đã bị gạch rơi vào cửa xe oto rất nguy hiểm cho người và phương tiên đề nghi cơ quan chức năng xem xét sử lý theo quy định.

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận