Đồng bào và dịch bệnh ở trâu bò

Ngày phản ánh: 03/07/2021
Địa điểm diễn ra: Lý Bôn, Bảo Lâm District, Cao Bằng, Cao Bang, Vietnam

Hiện nay tại huyện bao lâm, bao lạc đang co lệnh cấm mua bán trâu bò,đấy la do hiện tại đang co Dịch bệnh nổi cục ở bò.,.vậy đó là đương nhiên, nhưng nếu lệnh này nếu cứ duy trì lâu nưa co lẽ người dan se rơi vào tinh cảnh khốn khổ.Vì tình trạng chung cua người dân đói khổ chỉ 1-2con bò trong tay vậy thay mặt cho đồng bào tôi đề nghị chính quyền hãy chỉnh đốn lại lệnh cấm mua bán này càng nhanh càng tốt, để tạo cơ hội cho người dân co thể xuất chuồng những con chưa bị dịch để dữ vốn khi nào hết dịch co thể mua lại mà làm vốn. Xin trân thành cảm ơn.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận