Lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh

Ngày phản ánh: 29/06/2021
Địa điểm diễn ra: Tổ dân phố 06, p.Hoà Chung, Tp.Cao Bằng

Tôi đã phản ánh việc hộ gia đình ông Huấn tổ dân phố 06 lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh từ rất lâu, nhưng vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, nên việc lấn chiếm lòng đường vẫn diễn ra hàng ngày, thậm chí còn đem biển quảng cáo và ô che nắng dựng ra giữa đường, như hình ảnh ở bên dưới

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân về việc gia đình Ông Huấn, tổ dân phố 6 lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh. UBND phường Hòa Chung đã giao cho Tổ công tác Quản lý trật tự đô thị phường Hòa Chung đến làm việc với Ông Hà Minh Huấn, tại tổ dân phố 6 phường Hòa Chung. Qua kiểm tra hiện trạng Ông Huấn dựng 01 chiếc ô che năng - mưa, 01 chiếc biển 2 chân ra lòng đường. Tổ công tác đã yêu cầu Ông Hà Minh Huấn thu dọn ô, biển, các đồ sửa chữa xe máy vào trong phần đất của gia đình. Khi sửa chữa xe máy cho khách hàng thực hiện trong phần đất gia đình, không lấn chiếm lòng đường. Ông Hà Minh Huấn đã nhất trí và chấp hành nội dung tổ công tác yêu cầu. Ủy ban nhân dân phường Hòa Chung sẽ tiếp tục theo dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị của Ông Hà Minh Huấn, nếu hộ gia đình còn vi phạm, không chấp hành thì UBND phường xẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường Hòa Chung trân trọng cảm ơn ý kiến phản ánh của người dân.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận