thắc mắc về cách đo đất của địa chính phường

Ngày phản ánh: 27/06/2021
Địa điểm diễn ra: ĐT203, Ngọc Xuân, Cao Bằng, Việt Nam

gia đình tôi có mua lại một thửa đất của bà Đoàn thị Hồng trú tại tổ 1 phường ngọc xuân, có vị trí nằm trong tờ bản đồ số 7 số thửa 200c với diện tích là 524m2, đã có cán bộ địa chính xuống đo xác định thực địa và bà Hồng có chỉ cho cán bộ để đo , nhưng khi ra sơ đồ thửa đất thì lại chỉ có 273m2 , (theo như hình ảnh tôi cung cấp) và diện tích 394m2 kia với lý do gì lại trở thành đất ngoài quyền sử dụng đất. tôi mong cán bộ phường giải đáp cho tôi hiểu thêm. tôi xin chân thành cảm ơn.

Đối với trường hợp này UBND phường trả lời như sau: Biên bản thẩm tra hồ sơ và xác minh kiểm tra thực địa do UBND phường lập thể hiện theo ranh giới mà bà Đoàn Thị Hồng và ông Nông Văn Tuân đã chỉ tại thực địa. Qua đối chiếu ranh giới thửa đất số 200c, tờ bản đồ số 7 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Hồng với ranh giới đo thực tế mà hai bên gia đình đã chỉ cho công chức địa chính đo. Thì diện tích nằm trong thửa đất nêu trên chỉ có 273 m2 và phần diện tích nằm ngoài là 394,0 m2 ( phần diện tích này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Hồng ). Phần diện tích còn lại nằm trong thửa số 200c, tờ bản đồ số 7 không nằm trong ranh giới mà hai bên gia đình đã chỉ nên khi lập biên bản thẩm tra hồ sơ và xác minh kiểm tra thực địa không thể hiện phần diện tích này. Vậy UBND phường hướng dẫn gia đình như sau: - Đối với phần diện tích chưa được công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị gia đình đến UBND phường để được hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. - Nếu gia đình có nội dung nào chưa hiểu rõ đề nghị đến UBND phường Ngọc Xuân gặp công chức chuyên môn để được giải đáp, hướng dẫn thêm.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Lầu A Sóng

Phần diện tích còn lại của thửa 200c chắc nằm giáp với phần phía trên kia rồi

Gửi ngày 14/07/2021 08:55