Biển báo sai

Ngày phản ánh: 24/06/2021
Địa điểm diễn ra: Tp Cao Bằng

Tại xóm Bản Quang, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa, có 2 biển báo / cột cây số mâu thuẫn nhau, tồn tại đã khá lâu, nhưng không thấy cơ quan nào xử lý.

Qua kiểm tra, Sở GTVT thấy ý kiến của công dân phản ánh là đúng sự thật. Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý dán lại mặt biển chỉ dẫn để phù hợp với thực tế. Sở GTVT trân trọng cảm ơn phản ánh của công dân!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận