Vụ loa phường Sông bằng

Ngày phản ánh: 22/06/2021
Địa điểm diễn ra: Phường Sông Bằng

Tôi đề nghị công khai công trình nghiên cứu mà trong trả lời của cơ quan chức năng Con tôi cháu tôi đi làm ca 2 ca 3, cá nhân tôi mất ngủ vậy vó nằm trong nghiên cứu ko Thời đại náy nên để mọi người chủ động trong vấn đề tiếp nhận thông tin Kính mới Chủ tịch và Bí thư Phường xuống cùng nghe loa của các quan

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận