Đơn gửi UBND thành phố

Ngày phản ánh: 17/06/2021
Địa điểm diễn ra: Xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

Về việc thực hiện Dự án ĐZ 110kV

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận