Đơn gửi UBND thành phố Cao Bằng

Ngày phản ánh: 17/06/2021
Địa điểm diễn ra: Xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

Kính gửi UBND thành Phố Cao Bằng Tên tôi là Đoàn Hữu Duyệt Điện thoai: 0326 221166 thường trú tại xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng Tôi viết đơn này đề nghị UBND thành phố Cao Bằng yêu cầu chủ đầu tư Dự án ĐZ 110kV từ TBA 220kV Cao Bằng- TBA Cao Bằng (mạch 2) có buổi đối thoại và nghe ý kiến của các hộ dân có đất bị thu hồi tại các vị trí cột điện của dự án, bởi vì các cột điện của dự án đã thiết kế của tuyến cơ bản đều nằm giữa các thửa đất gây khó khăn cho canh tác trên phần diện tích còn lại. Tại buổi kiểm đếm gia đình tôi đã có ý kiến về việc thiết kế lại vị trí đặt cột điện cho hợp lý, để thuận tiện cho gia đình canh tác. Tuy nhiên chủ dự án không có ý kiến phản hồi và vẫn giữ nguyên như thiết kế ban đầu. Vậy qua hệ thống kết nối người dân đề nghị chuyển ý kiến đến UBND thành phố Cao Bằng yêu cầu chủ đầu tư xem xét thiết kế lại vị trí đặt cột điện. Trân trọng cảm ơn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận