Nhà có người tàn tật

Ngày phản ánh: 15/06/2021
Địa điểm diễn ra: Xóm 1, đức chính xã Vĩnh Quang

Tại sao nhà tôi có người tàn tật lại không được hỗ trợ

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận