Xin hỏi chế độ trợ cấp 1 lần ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn

Ngày phản ánh: 08/06/2021
Địa điểm diễn ra: 67 QL4A, TT. Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng, Việt Nam

Tôi công tác tại Trạm Truyền hình xã Đức Long huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng từ 1/12/2003 đến nay. Quá trình công tác từ năm 2003 đến năm 2016 xã Đức Long Huyện Thạch An thuộc xã vùng III . Theo nghị định 116/2010/Nđ-CP tôi được hưởng chế độ. Đến 1/1/2017 xã Đức long lên vùng I nên không đước hưởng chế độ nữa. Đến tháng 7 năm 2019 tôi có QĐ chuyển công tác ra công tác tại thị trấn Đông Khê huyện Thạch An ( trung tâm VH và TT huyện ) đến nay là tháng 6/2021. Trong khoảng từ 1/1/2017 đến nay tôi chưa dc hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo nghị định 116/2010 cho lao động ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn. Bây giờ tôi muốn hỏi tôi có được hưởng trợ cấp 1 lần theo nghị định đó không. Tôi được biét nghị định 76/2019 thay thes nghị định 116/2010 . Tại thời điểm này theo điều 8 nghị định 76/2019 tôi có được hưởng chế độ không. Căn cứ vì sao nếu tôi không đươc Kính mong cơ quan có chuyên môn trả lời cho tôi được rõ. Tôi xin cảm ơn ( tôi hỏi phòng nội vụ bảo trong thời gian 2017 đến 2019 lúc nghị định 116/2010 còn hiệu lực thì được còn theo nghị định 76/2019 thì tôi không được)

Do tại thời điểm tháng 7/2019 ông (bà) chuyển công tác từ xã Đức Long, huyện Thạch An (thuộc khu vực II), chuyển đến thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An (thuộc khu vực II) nên không được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên hiện nay, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An nơi ông (bà) công tác thuộc khu vực III, do đó ông (bà) sẽ tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ, thời gian công tác tại xã Đức Long, huyện Thạch An (khi xã Đức Long thuộc khu vực III) của ông (bà) sẽ được cộng dồn để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định, nên tại thời điểm này ông (bà) chưa được thực hiện chính sách hỗ trợ 1 lần khi ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Hoàng Ký Hiệp

Từ 2003 - 2016 xã Đức Long là vùng 3, đồng nghĩa ông đã được hưởng 116 đủ 60 tháng. Vậy ra thị trấn Đông Khê tiếp tục được hưởng theo 76 nữa sao

Gửi ngày 20/06/2021 16:14

La tuấn Anh

Kết nối cao bằng lúc đầu trả lời công dân rất nhanh và hợp lý. Càng ngày càng chậm hoặc lãng quên

Gửi ngày 10/06/2021 15:16