Xây dựng sai phép

Ngày phản ánh: 30/05/2021
Địa điểm diễn ra: Khu rừng thông phía bên trong Đền Bà Hoàng. Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng

Xây dựng công trình mộ quy mô lớn

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

3
Đánh giá trung bình
1 đánh giá
0%
Rất hiệu quả
100%
Hiệu quả
0%
Không hiệu quả
0%
Vô ích

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Nông Hà Thanh

Diện tích rừng.lòng sông.bờ suối.mương lạch ngày càng bị thu hẹp..??

Gửi ngày 02/06/2021 21:13