Xây dựng không đúng quy định

Ngày phản ánh: 24/05/2021
Địa điểm diễn ra: Phường sông Bằng

Hiện nay cửa hàng đá sạch pha lê tại tổ 11 phường sông Bằng, TP cao bằng đang xây dựng xưởng sản xuất cạnh cửa hàng, xưởng có diện tích xây dựng vượt quá so với quy định. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét kiểm tra

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận