Chế độ thai sản của Bảo hiểm xã hội

Ngày phản ánh: 23/05/2021
Địa điểm diễn ra: Bảo lạc cao bằng

BHXH huyện Bảo lạc chậm chi trả tiền thai sản . Khiến cho các giáo viên gặp khó khăn về tài chính khi nghỉ đẻ. Có trường hợp hết thời gian nghỉ thai sản còn chưa được nhận

Kính gửi: Ông (Bà) Hoàng Xuân Diệu (Địa chỉ mail: kimxa139@gmail.com) Qua Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng, ngày 23/5/2021 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh nhận được thông tin của Ông (Bà) phản ánh về tình trạng BHXH huyện Bảo Lạc chậm chi trả chế độ thai sản cho giáo viên. Về vấn đề này, BHXH tỉnh xin được thông tin như sau: Theo nội dung phản ánh, Ông (Bà) không cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể của đối tượng chậm nhận được tiền hưởng chế độ thai sản, như: họ và tên, đơn vị công tác, thời điểm nghỉ thai sản, thời điểm nhận được tiền trợ cấp thai sản, nên BHXH tỉnh không có cơ sở kiểm tra để thông tin chính xác về trường hợp Ông (Bà) muốn phản ánh. Tuy nhiên, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện Bảo Lạc thực hiện kiểm tra, rà soát đối với tất cả các trường hợp có thanh toán chế độ thai sản từ tháng 01/2020 đến tháng 5/2021, thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc quản lý. Kết quả, có 84 trường hợp đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản, cụ thể: - 77 trường hợp đã được BHXH huyện Bảo Lạc giải quyết và chuyển tiền vào tài khoản đơn vị sử dụng lao động, để chi trả cho người lao động sớm hơn thời gian quy định từ 02 đến 04 ngày làm việc. - 07 trường hợp giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn trong 06 ngày làm việc (theo quy định tại điểm 4.1, khoản 4, Điều 5 quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam), trong đó chỉ có 01 trường hợp thực hiện chuyển tiền cho đơn vị sau đó 01 ngày (chuyển tiền chậm 01 ngày). Vậy, BHXH tỉnh thông tin để Ông (Bà) được biết./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận