Quá hạn thủ tục chuyển đổi đất

Ngày phản ánh: 19/05/2021
Địa điểm diễn ra: Thành phố cao bằng

Lại một lần nữa nhờ kết nối Cao Bằng Vấn đề: Quá hạn thời gian chuyển đổi đất Thời gian quá hạn: 5 ngày Tôi làm thủ tục từ ngày 16-04-2021 Hôm nay là ngày: 19-05-2021 Số hồ sơ: 000.00.26.H14-210416-0038 Thời gian chuyển đổi đất theo quy định trong vòng 15 ngày, tuy nhiên đến ngày hẹn tôi lấy kết quả thì bộ phận tiếp nhận không nhận giấy trả kết quả của tôi và nói tiếp tục đợi cho tới khi họ gọi điện nhưng không hẹn ngày cụ thể. Thủ tục đã quá hạn nhưng không có văn bản gửi tôi lý do quá hạn hay văn bản hẹn lấy kết quả lần 2, tới nay đã quá hạn 5 ngày, tôi không còn chấp nhận được cách giải quyết của bộ phận xử lý và không còn kiên nhẫn do đợi quá lâu nên tạo khiếu nại này mong cơ quan chức năng Cao Bằng làm đúng trách nhiệm và đúng thời gian xử lý. Tôi gửi kèm hình ảnh giấy hẹn ko đc tiếp nhận và số hồ sơ của tôi trên cổng dịch vụ công quốc gia tại khiếu nại này.

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Nhung Hồng

Lãnh đạo mới lên còn mất thời gian nghiên cứu. Không dám ký bừa đâu, ai cũng sợ mất chức đấy.

Gửi ngày 22/05/2021 17:11