Chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính

Ngày phản ánh: 14/05/2021
Địa điểm diễn ra: Cao bằng

Gia đình tôi có nộp 1 bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tại bộ phận 1 cửa của UBND thành phố Cao Bằng, thời gian nộp hs là 25/11/2020, thời hạn trả là 29/12/2020 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cho gia đình.

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Nhung Hồng

Lại là thư xin lỗi người dân. Rồi lần sau vẫn tái diễn. Yêu cầu lãnh đạo thành phố chỉ đạo nghiêm túc sự việc liên quan đến thủ tục đất đai. Không để sự việc chậm trễ của phòng chuyên môn mà gây mất uy tín ubnd thagnh phố. Xin cảm ơn!

Gửi ngày 22/05/2021 16:48