Đăng ký lại giấy khai sinh

Ngày phản ánh: 14/05/2021
Địa điểm diễn ra: 38, Nuoc Hai Market, Nuoc Hai Town, Hoa An District, TT. Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng, Vietnam

Chị gái tôi đã mất bản chính giấy khai sinh hiện tại muốn đăng ký lại giấy khai sinh ở tại xã đại tiến huyện hoà an( nơi đăng ký khai sinh gốc) khi đến xã làm thủ tục chị gái tôi có mang theo CMND. Sổ hộ khẩu của gia đình riêngvà sổ hộ khẩu của bố mẹ nhưng khi đến xã được cán bộ tư pháp hướng dẫn cần thêm sổ học bạ c3. Bằng tốt nghiệpc3. Bằng lái xe. Và giấy chứng tử của bố tôi. Vậy tôi xin hỏi khi đi đăng ký lại giấy khai sinh tại sao cần đến học bạ. Bằng tốt nghiệp bằng lái xe ???

Phòng Tư pháp huyện Hòa An Trân trọng cảm ơn công dân đã có ý kiến phản ánh kiến nghị về việc: Giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch trong đó có việc đăng ký lại khai sinh tại UBND xã Đại Tiến, huyện Hòa An. Cơ sở pháp lý: Tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Điều 9 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Phòng Tư pháp Trả lời kiến nghị của công dân như sau: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP và theo Điều 9 Thông tư 04/2020/TT-BTP thì giấy tờ tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh bao gồm: “Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP gồm: 1. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ. 2. Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam. 3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh: a) Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; b) Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; c) Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; d) Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và cam đoan về việc đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. 4. Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh. Trường hợp cơ quan công an trả lời không có thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này và xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan” Như vậy Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đại Tiến yêu cầu công dân cung cấp Học bạ, Bằng tốt nghiệp, Bằng lái xe để làm căn cứ, cơ sở pháp lý để đăng ký lại khai sinh, yêu cầu này của của Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đại Tiến là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.
Trả lời ý kiến công dân.doc..docx Trả lời ý kiến công dân.doc..docx

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận